Dertigjarige oorlog.

francefranchecomte.gif

De vereniging "la Courbière" is een vereniging die zich richt op het weergeven van levende geschiedenis en re-enactment (sinds 1999).

 

 

arnaud2.jpg

 gvpkaart.jpg

De focus ligt op de Dertigjarige oorlog (1618-1648), warbij het Spaanse legeronderdeel de "Tercio Viejo de Saint Amour" uit de Franche Comte wordt nagespeeld, maar daarnaast ook uit enige periodes van het Franse "Ancien Régime" te weten:

- Het Regiment "Aunis" uit de tijd van Lodewijk XIV (1638-1715):

1002518.jpg 

- Het Regiment "Royal Comtois" uit de Zevenjarige-oorlog (1756-1763):

dsc03902.jpg

- Het Regiment "Soissonnois" uit de Amerikaanse onafhankelijkeidsoorlog (1775-1783):

dsc00446.jpg

 

Toelatingseisen: ledereen kan lin van de vereniging worden. Minderjahrigen moeten een schriftelijke toestemming van de ouders overleggen.

Jaarlijkse losten: 15€ per persoon of 20€ voor een echtpaar.

Mogelijke rollen:

Voor jongeren: drummer, vaandeldrager.

Voor volwassenen: piekenier, musketier.

Voot vrouwen: marketentster, de vroow an soldaat.

Diversren: Voor de eerste evenementen kunnen kleding, wapens en andere uitrusting worden geleend van andere leden. Later wordt toch wel vereist dat ieder lid zijn eigen kleiding en zijn eigen uitrustingsstucken voor het kampleven zelf maakt of aanschaft via handelaren. Wappens moeten dan ook zelf aangekocht worden.   Die pieken kunnen altijd geleend worden van de vereiniging. We hebben verschillende patronen voor de vervaardiging van kleding en uitrustingsstukken.  

Boisson Eric, grande rue, 39800 Oussières, Frankrijk. 03 84 37 50 29.    

Dank je Edwin!

Documentatie, boeken:

Tachtigjarige Oorlog:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog

De Americaensche Zee-Roovers , behelsende een pertinente en waerachtige beschrijving van alle de voornaemste roveryen, en onmenschelijcke wreedheden, die de Engelse en Franse rovers, tegens de Spanjaerden in America, gepleeght hebben ; verdeelt in drie deelen... beschreven door A. O. Exquemelin, die self alle dese roveryen... bygewoont heeft... -Jan ten Hoorn (Amsterdam)-1678

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114033p.r=.langFR.swf

 

Natuurlyke en zedelyke historie van d'Eylanden de voor eylanden van Amerika verrijke met vele schoone platen, die uytbeelden d'aller-aanmerkelijkste seldsaambeden die er in beschrevenziin : met eenen Caraïbaanschen woorden-schat ([Reprod.]) / door D. Charles de Rochefort ; vertaalt in nederduytsch door H. Dullaart -by Arnout Leers (Tot Rotterdam)-1662

  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57920s.r=.langFR.swf

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dertigjarige_Oorlog

Hier is wat de Bourgogne in 1477:

400pxkartehausburgund4fr.png

(Kaart Voilà, encyclopedie Wikipédia: http://encyclo.voila.fr/wiki/Histoire_de_la_Bourgogne )

 

Andere groepen:

Amersfoort's Levende Historie

Atkins

Bergsche Battery

Compagnie Grolle

Feniks 

Mars

VKVB

VLGN